Szybki kontakt:

017 2291855

sd

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Firma INES sp. z o.o. ogłasza nabór na cykl sześciu szkoleń skierowanych dla mgr farmacji oraz techników farmaceutycznych w ramach projektu pt. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu”, złożonego w ramach Poddziałania nr 8.1.1, Działania nr 8.1 Priorytetu nr VII PO KL, które rozpocznie się w maju 2010r.Szkolenia przeprowadzone będą w nastepujących miastach: Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg i Krosno przez pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
GWARANTUJEMY PROFESJONALNĄ KADRĘ SZKOLENIOWĄ
Koszt szkolenia dla uczestnika to tylko 154,40 zł (tj. 25,73zł/8h).
Kwota ta obejmuje:
 • 48 godzin szkolenia (6 dni po 8 godzin),
 • możliwość uzyskania 42pkt edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów, w tym 40pkt po pozytywnym zaliczeniu 5 testów, tzw. "twardych" oraz 2pkt edukacyjne, tzw. "miękkie" za uczestnictwo w szkoleniu:
  1. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z problemami ortopedycznymi (8pkt),
  2. Rozliczanie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w aspekcie prawnym i informatycznym (2pkt),
  3. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem leżącym (8pkt),
  4. Opieka farmaceutyczna w walce z bólem (8pkt),
  5. Opieka farmaceutyczna w problemach alergicznych współczesnego społeczeństwa (8pkt),
  6. Opieka farmaceutyczna nad matką z dzieckiem (8pkt)
 • obiad i serwis kawowy podczas 6 spotkań szkoleniowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot części kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi


Osoby zgłaszające swój udział w szkoleniu muszą spełniać następujące kryteria:
 • adres zamieszkania na terenie woj. podkarpackiego,
 • zamieszkanie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tyś mieszkańców,
 • zatrudnienie na stanowisku farmaceuty lub technika farmaceutycznego na umowę o pracę,
 • gotowość pokrycia części kosztów szkolenia w kwocie 154,40 zł.PROSIMY O SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO DNIA 31 MARCA 2010R. OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FAKSEM LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ.Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu „INES sp. z o.o.” ul. Jana Pawła II 138D,
36-021 Budziwój; tel. (17) 2291855, fax. (17) 2291854, http://ines.rzeszow.pl,
email: biuroprojektu@ines.rzeszow.pl
Lp. Temat szkolenia Data Wolne
miejsca
Miejsce
1. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” listopad 2009
-
maj 2010
0 Rzeszów
2. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” listopad 2009
-
maj 2010
0 Krosno
3. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” listopad 2009
-
maj 2010
0 Przemyśl
4. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” listopad 2009
-
maj 2010
0 Tarnobrzeg
5. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” maj 2010
-
IV kwartał 2010
20 Rzeszów
6. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” maj 2010
-
IV kwartał 2010
20 Krosno
7. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” maj 2010
-
IV kwartał 2010
20 Przemyśl
8. „Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu” maj 2010
-
IV kwartał 2010
20 Tarnobrzeg